AutomotiveNL en het Franse cluster Mov’eo tekenen MoU

35077454_1741356832647551_1765787009596522496_n
Leo Kusters (AutomtioiveNL) en Rémi Bastien (Mov’eo)

Op 7 juni jl. was een delegatie Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van mobility te gast bij het Franse cluster Mov’eo ter gelegenheid van hun jaarlijks congres en symposium, het ‘Imagine Mobility Forum’ .

De dag ervoor bracht de delegatie een uiterst interessant bezoek afgelegd aan het publiek-private kennisinstituut VEDECOM, -met als belangrijkste deelnemers PSA, Renault en Valéo-, waar projecten met betrekking tot autonome voertuigen, testen op de weg, elektrische aandrijving, gebruik van bigdata en inductieladen werden getoond.

Op 7 juni, aan het einde van het Mov’eo-Symposium tekenden Leo Kusters namens AutomotiveNL en Rémi Bastien namens Mov’eo een MoU waarin bepaald wordt dat beide partijen nauw gaan samenwerken op het thema’s smart mobility, green mobility en innovatieve en slimme materialen.

Er werd onder andere overeengekomen:

  • dat samen wordt opgetrokken via Europese projecten;
  • dat Mov’eo en AutomotiveNL bilaterale en multilaterale meetings, workshops en conferenties organiseren;
  • dat R&D samenwerking tussen leden wordt gestimuleerd, met speciale aandacht voor het mkb.

    De samenwerking heeft betrekking op:
  • Slimme mobiliteit: Mobility as a Service, Connected, automated and autonomous vehicle technologies;
  • Manufacturing & Materialen: Lightweight, smart material technologies development and innovative manufacturing technologies;
  • Groene Mobiliteit: inclusief H2 en gas

 

Deze MoU vond plaats in het kader van de PIB Smart & Green Mobility die op 7 juni 2017 van start ging. De Nederlandse Ambassade Parijs, via het Innovatie attaché netwerk, is nauw betrokken bij de PIB en de bilaterale contacten met Frankrijk.