Algen: kansrijk thema om met Frankrijk op te trekken

Bureau Landbouw Raad

Op initiatief van het Bureau Landbouwraad in Parijs werd een missie naar Frankrijk georganiseerd ter oriëntatie op innovatieve ontwikkelingen op het vlak van algen toepassingen. Bezoek vond op 15 – 16 juli plaats in Bretagne, in nauwe samenwerking met de “Pôle Mer Bretagne Atlantique” (Brest-Quimper), een innovatiecluster voor maritieme resources. Bezoek werd gebracht aan het Station de Biologie Marine in Roscoff. Ontmoetingen vonden plaats met enkele belangrijke spelers op het vlak van algen, en lid van de Pôle: AQUA-B, Agrocampus-Ouest/Begmeil en OLMIX.

Om het beeld van hetgeen in Frankrijk op algengebied gebeurt te complementeren,wordt door het Bureau Landbouwraad op 27-29 oktober een vervolgmissie georganiseerd naar de Côte d’Azur, in samenwerking met de andere ‘pôle’ die Frankrijk kent, “Pôle Mer Méditerranée”.

Van Nederlandse kant namen WUR, IMARES, TNO en Ministerie van EZ aan de missie deel.

Onder de paraplu van de ‘Pôle Mer Bretagne Atlantique’ vinden een…

View original post 567 woorden meer