Algen: kansrijk thema om met Frankrijk op te trekken