Deel van Franse “investissements d’avenir” naar de prullenbak?

Blog Economisch Netwerk

Investissements d'avenir 

In het kader van het investeringsprogramma Plan d’investissements d’avenir(PIA), wil de Franse overheid een circular economy bevorderen, door 3 complementaire thema’s te steunen:

  • afval management
  • landschaps- en bodemsanering
  • eco-design

Gekscherend zou men kunnen zeggen dat een deel hiervan naar de prullenbak gaat. Op het gebied van afval heeft het Franse agentschap ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) op 20 augustus 2013 een oproep gedaan aan belangstellenden om mee te dingen naar financiële steun, door middel van een zgn. appel à manifestations d’intérêt (AMI).

Sinds een eerdere AMI in 2011 werden diverse projecten op het gebied van het inzamelen, scheiden, recyclen en herwaarderen van afval gesteund door de Franse overheid. Een aantal voorbeelden:

Archimede

 ARCHIMEDE
hergebruik van hotel linnengoed in dekbedden

BioGNVAL

BioGNVAL
productie van vloeibare biobrandstof voor voertuigen uit afvalwater

BIOMETIC 2

 BIOMETIC 2
pilot unit voor zuivering van biogas verkregen uit zgn. non hazardous…

View original post 383 woorden meer

%d bloggers liken dit: