Derde industriële revolutie begint in Franse regio Nord-Pas de Calais

Blog Economisch Netwerk

La-troisieme-revolution-industrielle-en-Nord-Pas-de-Calais_medium

Het Franse agentschap ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) organiseerde op 20 juni j.l. zijn jaarlijkse ‘Forum des Innovations’. Tijdens dit forum werd door vertegenwoordigers van wetenschap, politiek en bedrijfsleven gediscussieerd over kansen, mogelijkheden en uitdagingen voor de introductie van duurzame energie. ADEME beschikt over een groot (ca. € 600 mln) budget om innovatieve projecten op het gebied van onder meer milieu en duurzame energie te stimuleren, waarvan € 300 mln zijn gereserveerd voor energie en klimaat.

Uitdagingen

Verschillende sprekers gingen in op de (bekende) problemen van de transitie naar hernieuwbare energie. De economische haalbaarheid daarvan staat onder druk als gevolg van de grootschalige produktie van schaliegas in de VS, waardoor gasprijzen sterk gedaald zijn. Technisch zijn weliswaar verschillende oplossingen voor het probleem van de intermittentie van wind- en zonne-energie denkbaar, maar hiervoor zijn grote investeringen vereist in onder meer opslagcapaciteit en distributienetwerken (waaronder de ontwikkeling…

View original post 676 woorden meer